Privacybeleid

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We houden ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • we via deze privacyverklaring vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken
  • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
  • we jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
  • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
  • we jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jou aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze service verkrijgen we persoonsgegevens. We bewaren en gebruiken deze uitsluitend ten behoeve van (het contact over) een reservering, contact door gebruik van het contactformulier en, wanneer akkoord bevonden, een mailing of nieuwsbrief.

Contactformulier
Bij gebruik van onze website kun je een bericht sturen via het contactformulier. Deze gegevens bewaren we maximaal 1 jaar. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van het beantwoorden van het bericht, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze service kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen reservering
Plaats je bij ons een reservering, dan maken we voor de afhandeling hiervan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen we jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij sturen geen ongevraagde reclame. Je kunt ons volgen en op de hoogte blijven via onze website, de nieuwsbrief, Facebook en Instagram.

Advertenties
Onze website vertoont geen advertenties.

Cookies
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies waar je wettelijk gezien toestemming voor moet geven. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden geen cookies geplaatst.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze service gebruiken. 

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en (sterk) wachtwoord
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee informatie wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om een bericht of reservering af te handelen. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. De gegevens worden alleen op jouw verzoek eerder gewist.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. We raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen vragen we je daarbij te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.