Disclaimer

Ondanks de aandacht en grote zorg die we besteden aan het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat er informatie onjuist of onvolledig is.

Sup1 is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is of beschikbaar wordt gesteld.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Sup1.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.