Huurvoorwaarden

  • Wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar voor de hoofdboeker. Kinderen onder de 18 jaar mogen alleen in aanwezigheid en onder toezicht van een volwassene deelnemen.
  • Je dient een geldig legitimatie bewijs te overleggen. Zonder geldige legitimatie geven we geen materiaal mee.
  • Een borgsom van 50 euro wordt gevraagd bij afgifte (bij voorkeur contant).
  • Gebruik van de SUP is geheel op eigen risico.
  • Je dient de fatsoensnormen op het water en in de natuur te respecteren.
  • Het materiaal dient na gebruik in dezelfde staat, compleet en schoon te worden ingeleverd. Schade en/of verlies van materiaal komt voor rekening van de huurder.
  • Bij het huren van een SUP gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.